Steun ons en help Nederland vooruit

Joris Backer

Eerste Kamerlid

68 jaar

Den Haag

Joris Backer (1953) is sinds 2011 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

De Eerste Kamer heeft de afgelopen jaren op mijn wetgevingsterreinen veel werk verzet. We kregen te maken met een aantal controversiële onderwijswetten, een bedreiging van de Europese Stabiliteit (de Euro, Griekenland en de Oekraïne), omvangrijke ingrepen in de zorg, pensioen en sociale zekerheid. Maar ook principiële debatten over botsing van grondrechten en de rechtstaat.

Ik geloof in het omarmen van onze vijf richtingwijzers als leidraad voor het D66 politieke handelen. De richtingwijzers hebben de afgelopen jaren ook mij als Senator hun waarde bewezen, zelfs al waren ze soms aan het zicht onttrokken door meters dikke wetteksten. Wij hebben ook in de Senaat laten zien dat we als partij volwassen zijn geworden, richtinggevend en gezichtsbepalend. De toekomst van D66 zie ik dan ook met optimisme tegemoet. Sinds juni 2011 heb ik een bijdrage geleverd aan de realisatie van onze politieke agenda en ik wil me daar volop als Eerste Kamerlid met de nieuwe collega’s in onze grotere fractie voor blijven inzetten!

Portefeuilles

Vice fractievoorzitter; Europa; Financiën (Rijksbegroting); Justitie (o.a. privaatrecht en rechtstaat) en Economische Zaken

CV

Bekijk het actuele CV van Joris Backer op de website van de Eerste Kamer.

Meer van Joris Backer