Steun ons en help Nederland vooruit

Hans Engels

Fractievoorzitter | Binnenlandse Zaken, Justitie, Koninkrijksrelaties

68 jaar

Eerderwolde

Hans Engels (1951) is sinds 2004 Eerste Kamerlid voor D66. Sinds juni 2018 is hij voorzitter van de Eerste Kamerfractie. Eerder was Hans Engels van 2009-2011 fractievoorzitter en tussen 2011-2018 vice-fractievoorzitter.

Ik voel mij al heel lang thuis bij D66, een vrijzinnige, vooruitstrevende partij, met een bijzondere aandacht voor de democratische rechtsstaat, goed onderwijs, een realistisch financieel beleid en een innovatieve en duurzame kenniseconomie. De Eerste Kamer is de laatste tijd wat meer zichtbaar als politiek orgaan. Maar de Eerste Kamer blijft een conservatief orgaan. Het is lastig om hier iets te veranderen. De verkiezingsuitslag van maart 2015 heeft wederom bevestigd dat Nederland klaar is voor D66. Ik zie er naar uit met mijn politiek-bestuurlijke en staatsrechtelijke ervaring opnieuw een bijdrage te leveren aan het werk van een inmiddels grote fractie in een veranderende Eerste Kamer en in de context van de steeds veranderende politieke verhoudingen. Daarbij zal ik onverzettelijk blijven streven naar de modernisering van de bestuurlijke organisatie en van ons politieke stelsel en naar het terugbrengen van de rechtsstatelijkheid in het justitiebeleid.

Portefeuilles

Binnenlandse Zaken (algemeen, binnenlands bestuur), Justitie (bestuursrecht, strafrecht), tweede woordvoerder Koninkrijksrelaties

CV

Bekijk het actuele CV van Hans Engels op de website van de Eerste Kamer.

Meer van Hans Engels