Steun ons en help Nederland vooruit

Alexander Rinnooy Kan

Fractiesecretaris | Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

70 jaar

Aerdenhout

Alexander Rinnooy Kan (1949) is sinds juni 2015 lid van de Eerste Kamer. Sinds juni 2018 is Alexander Rinnooy Kan fractiesecretaris.

De verkiezingsuitslag van 18 maart bevestigt dat D66 onderweg is naar een blijvende hoofdrol in het midden van het politieke spectrum. Ik vind het een grote eer om deze bijzondere partij, die vasthoudt aan principes maar vrij is van dogmatiek, in de Eerste Kamer te gaan vertegenwoordigen. Ik ben al meer dan 25 jaar lid van D66, maar mijn zichtbare betrokkenheid bij de partijpolitiek is altijd beperkt geweest. Maar nu ik onlangs ben teruggekeerd aan de universiteit wil ik graag alsnog, vertrekkend vanuit mijn ervaringen in de publieke en private sector een bijdrage leveren aan de Nederlandse politiek.

Ik ben optimistisch over de toekomst van Nederland. Onze prestaties als kenniseconomie -onderwijs, onderzoek, innovatie- moeten daarvoor de basis leggen. In Europa en daarbuiten moeten wij ons sterk maken voor de urgente verduurzaming van productie en consumptie. In eigen land moeten mensen, jong en oud, in staat gesteld worden om zinnig inhoud te geven aan hun eigen toekomst. Het is de democratische politiek die dat voor iedereen gelijkelijk mogelijk moet maken. Ik zie ernaar uit aan bovenstaande agenda bij te dragen als lid van de D66-Eerste Kamerfractie en daarover met regelmaat verantwoording af te leggen via mijn website www.alexanderrinnooykan.nl.

Portefeuilles

Financiën (begrotingsbeleid); Sociale Zaken en Werkgelegenheid (pensioenen, arbeidsmarkt); Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hoger onderwijs)

CV

Bekijk het actuele CV van Alexander Rinnooy Kan op de website van de Eerste Kamer.

Meer van Alexander Rinnooy Kan