Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 1 juni 2021

Moties Peter van der Voort aangenomen in Eerste Kamer

Vandaag werden beide D66 moties naar aanleiding van het debat over de coronawetten aangenomen. De eerste motie roept de minister op om de maatregelen pas in te zetten of juist af te schalen wanneer er een nader te bepalen ondergrens in het besmettelijke aantal personen is bereikt. De tweede motie vraagt om een toekomstvisie op de inhaalzorg van de regering.

Instellen ondergrens

D66 vindt het belangrijk dat de Covid-19 maatregelen proportioneel zijn. Peter Van der Voort constateerde tijdens het debat over de testbewijzen dat bepaalde Covid-19 maatregelen worden ingezet en afgeschaald zonder het aantal besmettelijke personen mee te wegen. Deze zogenaamde prevalentie bepaalt hoe groot de kans is op een positieve coronatest. Bij een bepaald besmettingsniveau blijkt het aantal waarpositieven even groot als het aantal valspositieven. In de afweging om een maatregel in te voeren of af te schalen is daarom een ondergrens te bepalen waaronder een maatregel niet meer proportioneel is. De motie verzoekt de regering daarom om een realistische ondergrens van de prevalentie van het aantal geschatte besmettelijke personen op te nemen voor coronatestbewijzen en andere maatregelen in het Stappenplan voor Opening van de Samenleving.

Visie op de inhaalzorg

De zorgsector staat de komende maanden voor een grote opgave. Zorgpersoneel moet weer op kracht komen en tegelijkertijd inhaalzorg leveren. Bovendien heeft het zorgpersoneel het afgelopen jaar veel overuren en verlofdagen opgestapeld door het leveren van extra covidzorg. De reservecapaciteit in de zorgsector is beperkt. D66 Kamerlid Peter van der Voort verzocht de regering dan ook middels een motie om vóór de zomer met een gedegen visie en toekomstplan voor de zorg te komen voor zowel de korte als de langere termijn.

Het debat over de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen, de Quantaineplicht voor inreizigers uit hoogrisicogebieden en de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 werd namens D66 door Eerste Kamerleden Peter van der Voort en Joris Backer gevoerd. De coronawetten zijn vorige week aangenomen door de Eerste Kamer. Vandaag stemde de Eerste Kamer over de ingediende moties. Hun inbreng in het plenaire debat is hier terug te kijken en na te lezen. De moties zijn hier terug te lezen.