Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 november 2020

Meer aandacht voor gendergelijkheid en vrouwenrechten in buitenlands beleid blijft hard nodig

Leiderschap en macht zijn belangrijke voorwaarden om gendergelijkheid onderdeel te maken van buitenlands beleid. Politieke leiders die van gender een prioriteit in hun beleid maken, laten zien dat vrouwenrechten mensenrechten zijn. Een inclusieve aanpak van het buitenlandbeleid beschermt de mensenrechten van alle burgers. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het rapport over de genderdimensie in buitenlands beleid. Dit rapport werd onder leiding van D66 senator Petra Stienen opgesteld en is vorige week aangenomen door het Permanent Comité van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa.

In 2020 ‘viert’ de wereld de 25e verjaardag van het Beijing Platform voor actie voor gendergelijkheid. Dit jaar is ook de 20e verjaardag van de VN Veiligheidsraadresolutie voor vrouwen, vrede en veiligheid. In de afgelopen jaren zijn er stappen gezet om de toegang tot onderwijs voor meisjes te verbeteren. Maar ook op het gebied van gezondheidszorg, werkgelegenheid en politieke deelname van vrouwen is er veel bereikt. Toch is er in de 21e eeuw nog steeds geen enkel land waar er sprake is van volledige gendergelijkheid. Er is nog steeds veel reden tot zorg.  Overal ter wereld worden vrouwenrechten aangevallen, zo worden de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen continu bedreigd. Daarnaast toont de Covid-19 pandemie dat geweld tegen vrouwen achter de voordeur is toegenomen. In haar rapport bepleit Stienen de noodzaak van een inclusieve en gecoördineerde internationale reactie die bevestigt dat vrouwenrechten mensenrechten zijn. Hierbij zijn mannelijke leiders hard nodig als bondgenoten, want gendergelijkheid gaat ook over de rollen, rechten en verantwoordelijkheden van mannen. Het Comité roept de lidstaten van de Raad van Europa op om: ‘ te zorgen voor een genderdimensie in hun buitenlands beleid om zo inclusiviteit, gelijkheid en non-discriminatie te bevorderen.’.

Het rapport benoemt drie belangrijke boodschappen.

  1. Allereerst is de genderdimensie in het buitenlandbeleid een kwestie van leiderschap en macht. De bevordering van gendergelijkheid, inclusie en diversiteit in internationaal beleid is afhankelijk van politieke wil en moed.
  2. Ten tweede vergroot de aandacht voor gender de impact en het resultaat van het gevoerde buitenlands beleid en de reacties op internationale crises. Dit kan alleen geloofwaardig zijn als ook op nationaal niveau gendergelijkheid centraal staat in het beleid.
  3. Tot slot is een inclusieve en intersectionele aanpak van buitenlands beleid van belang. Met andere woorden, het is de hoogste tijd om meer mensen te betrekken die niet uit ‘old boys clubs’ komen en die niet alleen verkeren in bevoorrechte kringen van witte hoogopgeleide vrouwen met bekende politieke en diplomatieke netwerken.

In het aangenomen rapport staan voorstellen voor maatregelen die het opnemen van een genderdimensie in het buitenlands beleid kunnen vergemakkelijken. Zo moet een diplomatieke carrière toegankelijker worden voor vrouwen en moet gender mainstreaming in het functioneren van overheidsdiensten bevorderd worden. Aandacht voor de rol van mannen in dit beleid is cruciaal. Ook zijn de maatregelen gericht op het verlenen van financiële steun aan programma’s ter bescherming van vrouwenrechten, inclusief de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen.

Verwijzingen

  • Lees hier het rapport: ‘A road map for including a genderdimension in foreign policy
  • Kijk hieronder de video: ‘PACE’s Petra Stienen: foreign policy needs a gender dimension’

 

Meer aandacht voor gendergelijkheid en vrouwenrechten in buitenlands beleid blijft hard nodig