Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 oktober 2020

Inzet van D66 bij de Coronawet in de Eerste Kamer

Eerste Kamerleden hebben veel bezorgde mails ontvangen over de Coronawet die nu voorligt aan de Senaat. In de mails stond veelal verouderde informatie over de Wet. De eerste versie van de wet had ook zeker verbetering nodig. De regering had oorspronkelijk veel macht naar zich toegetrokken. Daarom heeft D66 in de Tweede Kamer samen met zeven andere partijen van de coalitie en oppositie gewerkt aan een grondige verbetering van de Coronawet, met parlementaire controle op de voorgestelde maatregelen. De verbeterde versie van de Coronawet wordt vandaag besproken in de Eerste Kamer.

Parlementaire controle

In de verbeterde Coronawet is er gekeken naar de parlementaire controle. De Tweede Kamer heeft het zogeheten blokkaderecht toegevoegd, hierdoor kan de Tweede Kamer de maatregelen die voorgesteld zijn door de regering tegenhouden. Dit recht geldt echter niet voor de Eerste Kamer. De Raad van State heeft mede op verzoek van D66 gekeken of dat juridisch wel mogelijk is en stelt dat het juridisch houdbaar is. Senator Boris Dittrich zei hierover: ‘‘Op tal van punten zit de wet nu degelijk in elkaar. De Tweede Kamer krijgt het recht om voorgestelde maatregelen die de grondrechten inperken, af te wijzen. De Eerste Kamer behoudt de mogelijkheid om de maatregelen te controleren. Maar de regering moet natuurlijk wel snel en slagvaardig de Corona-pandemie kunnen bestrijden. Tussen snelheid en zorgvuldigheid is nu een goede balans gevonden.’’. Het is niet zo dat de Eerste Kamer met lege handen of buiten spel staat.

Duur van de wet

De wet geldt maar voor drie maanden, dit was in de oude wet een duur van 6 maanden. Als de wet na drie maanden weer verlengd moet worden, dan moeten de Tweede- en Eerste Kamer dit allebei goedkeuren. Hierdoor hebben beide Kamers genoeg ruimte om ‘nee’ te zeggen. Uiteraard volgt D66 nauwlettend of elke maatregel die voorgesteld wordt, wel noodzakelijk en redelijk is. Daarom steunen we de routekaart die de regering heeft ontwikkeld. Daarin staat welke maatregelen nodig zijn bij een bepaald niveau van besmetting. Zodra blijkt dat een maatregel niet meer past en daarom van tafel kan, dan zal D66 afschaffen van de maatregel steunen.

Maatschappelijk draagvlak

In tijden van crisis moet de regering snel en slagvaardig optreden en leidinggeven. Dat is de ene kant van het verhaal. Tegelijkertijd moeten de te nemen maatregelen noodzakelijk en zorgvuldig, redelijk en proportioneel zijn en voldoen aan het subsidiariteitsbeginsel. Dat betekent dat de ministers bij elke maatregel die ze willen opleggen zullen moeten aantonen dat de maatregelen niet verder gaan dan nodig is en dat het niet mogelijk is om de verspreiding van het coronavirus met minder vergaande inperking van vrijheid tegen te gaan. Er is veel onbegrip en verwarring in de samenleving over bijvoorbeeld de testcapaciteit en de stijging van het aantal besmettingen. Daarnaast realiseert D66 zich dat het gewone, dagelijkse leven flink wordt aangetast door allerlei maatregelen zoals 1,5 meter afstand houden, thuis werken, alleen noodzakelijke reizen maken, niet in groepen op straat lopen en ga zo maar door. De economie ondervindt enorme schade. We snappen hoe pijnlijk het voor ondernemers is als hun zaak dicht moet, als ZZP’ers geen opdrachten meer krijgen, als de culturele sector op slot gaat. We horen vreselijke verhalen van mensen die vereenzamen, die depressief raken, die wanhopig zijn. Dit zorgt voor een afname van het maatschappelijk draagvlak voor de noodzakelijke maatregelen die genomen moeten worden maakt heldere communicatie nog belangrijker. Dittrich vroeg aandacht voor het vergroten van het draagvlak en helderde communicatie over de maatregelen.

Veel mensen nemen het virus serieus en houden zich aan de maatregelen die (vanaf nu democratisch) tot stand zijn gekomen. Met zijn allen moeten we het virus eronder zien te krijgen. De toekomst zonder Corona ligt niet voor ons, maar die toekomst ligt in onszelf.

Wil je meer weten over de Coronawet?

  • Hier kun je het debat volgen.
  • Hier zie je welke punten de Tweede Kamer heeft verbeterd.