Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 oktober 2020

Regeringen moeten de Covid-19-crisis op een inclusieve manier aanpakken

De aanpak van de covid-19-crisis moet inclusief zijn en rekening houden met diversiteit in de samenleving. Want een ‘one size fits all’ benadering van de pandemie zal niet werken op de langere termijn. Aandacht voor mensen in kwetsbare posities en minderheidsgroeperingen is van belang voor bescherming van mensenrechten en langere termijn oplossingen. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het Covid-19 rapport over mensenrechten, gender, gelijkheid en non-discriminatie dat onder leiding van D66 Eerste Kamerlid Petra Stienen is opgesteld. Het rapport is aangenomen door het permanente comité van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa.

 Een algemene benadering werkt niet voor iedereen

Stienen zei tijdens haar presentatie van dit rapport dat we allemaal in dezelfde storm zitten tijdens deze Covid-19 pandemie maar lang niet allemaal dezelfde schuilplaats of bescherming hebben. Immers voor veel groepen in onze samenleving is het lastig om zich te houden aan ‘social distancing’ omdat hun woonomstandigheden dat niet toelaten, denk aan grote families, Roma of arbeidsmigranten. Thuisonderwijs is dan ook bijna onmogelijk waardoor vele kinderen achterstanden opliepen. Voor veel vrouwen nam het geweld achter de voordeur toe en was het onmogelijk om hulp te vinden omdat vele opvangcentra gesloten waren. Ouderen, mannen met overgewicht en mensen met andere onderliggende aandoeningen bleken extra kwetsbaar voor het virus. Mensen met een beperking konden in veel landen niet meer met het openbaar vervoer en veel jongeren raakten hun banen kwijt. Ook nam racisme en de discriminatie van LGBTI-gemeenschap toe. In het rapport veroordelen de parlementariërs ook het feit dat sommige politieke en religieuze leiders bepaalde groepen actief hadden gestigmatiseerd door ze af te schilderen als dragers van het virus of als de oorzaak van de pandemie.  Daarnaast bleek dat in veel landen dat de groepen die het hardst worden geraakt door Covid-19 niet betrokken waren bij de beslissingen over de maatregelen om Covid-19 aan te pakken.

Zorg voor maatwerk in aanpak en communicatie

Het rapport roept dan ook op tot een ‘gedifferentieerde aanpak’ van maatregelen waarin rekening wordt gehouden met verschillende groepen in onze samenlevingen. Zo valt op dat veel overheden nogal traditioneel spreken over klassieke gezinnen bij hun communicatie over Covid-19 gerelateerde maatregelen maar lang niet altijd aandacht hebben voor alleenstaande ouders, alleenstaanden, jongeren, of de LGBTI- gemeenschap. Daarom is het van belang dat regeringen betere data verzamelen over die diverse groepen. Alleen op deze wijze kunnen het beleid en de maatregelen daadwerkelijk succes hebben. Daarbij is het uiteraard van belang dat regeringen ervoor zorgen dat de stemmen van de verschillende groepen in onze samenleving echt vertegenwoordigd zijn aan de tafels waar besluiten worden genomen over noodmaatregelen voor het indammen van de pandemie.

Realiseer een inclusieve benadering om mensenrechten te beschermen

Stienen riep bij de presentatie van haar rapport op tot actie: ‘‘We as parliamentarians of the 47 member states of the Council of Europe must act now, and act sustainably, to transform our societies and overcome the inequalities that are so deeply rooted in them and work towards an inclusive society with respect of human rights of all of our citizens.’’. Alle 47 lidstaten van de Raad van Europa blijken een andere benadering te hanteren voor de bestrijding van Covid-19. Regeringsleiders zoeken naar een balans tussen het bestrijden van de publieke gezondheidscrisis en het beschermen van mensenrechten. In het rapport benadrukken de parlementariërs dat vooral die leiders en regeringen die de crisis op een inclusieve manier aanpakken meer kans hebben om succesvol de mensenrechten van al hun burgers te beschermen.

Wil je meer weten over het rapport?

  • Hier vind je het rapport.
  • Hier vind je een video waar Petra Stienen de belangrijkste uitkomsten van het rapport toelicht.