Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 oktober 2020

D66 stemt voor de inzet van de CoronaMelder app ter bestrijding van het coronavirus

De D66 Eerste Kamerfractie heeft vandaag gestemd voor de inzet van een app om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Eerste Kamer heeft de onderliggende wet met een ruime meerderheid aangenomen. D66-fractievoorzitster Annelien Bredenoord voerde namens D66 het debat.

D66 steunt de inzet van een app, omdat het een doeltreffend ondersteunend middel is om het virus onder controle te krijgen nu het aantal besmettingen sterk stijgt. De app voldoet aan de belangrijkste privacy voorwaarden. D66 vindt wel dat de introductie en evaluatie van de app zorgvuldig moet gebeuren. Daarom blijven wij kritisch kijken naar de praktische uitwerking van de wet op dit gebied. D66 vindt namelijk dat ethisch verantwoord gebruik van technologie verder gaat dan een betrouwbare broncode.Technologie is namelijk nooit neutraal. Fractievoorzitter Annelien Bredenoord zei hierover in het debat: ‘‘Technologie, zoals deze app, moet daarom aan de hoogste eisen voldoen, en echt noodzakelijk zijn. Juist de effectiviteit en de uitwerking van deze technologie op maatschappelijk vlak zijn voor mijn fractie van groot belang. Hier zitten volgens ons de knelpunten, vooral wat betreft de vrijwilligheid, de hoge foutmarges en het testbeleid.’’ Hieronder lichten we onze aandachtspunten toe.

Een kader voor toekomstige gezondheidsapps

Een belangrijke waarborg in de inzet van digitale technologie is natuurlijk privacy. Volgens D66 is er veel gedaan om de privacy van gebruikers van de app te garanderen. Er is dus technisch gezien in korte tijd een solide app ontwikkeld. Een door de overheid ontwikkelde app is nieuw en wij vinden het belangrijk dat er een kader wordt ontwikkeld door de Gezondheidsraad met heldere criteria voor toekomstige gezondheidsapps en digitale monitoring. Wij zijn dan ook blij om te horen dat minister de Jonge heeft toegezegd hiermee aan de slag te gaan.

Vrijwilligheid

Wij vinden dat niemand door dwang of druk het gevoel mag krijgen dat ze de app moeten downloaden. In de wet is dit formeel gezien vastgelegd, maar in praktijk is vrijwilligheid minder vanzelfsprekend. Vandaar dat D66 over dit onderwerp kritische vragen heeft gesteld aan de minister, vooral wat betreft het eigen communicatiebeleid van de overheid. Een moreel appel doen mag wel, mensen onder druk zetten nooit. Bij klachten kunnen mensen zich melden bij een klachtenbalie.

Hoge foutmarges

Ook zijn wij kritisch over de foutmarges van de app en de maatschappelijke gevolgen die daarmee samenhangen. Een kwart van de notificaties zijn immers fout-positieve meldingen en een even groot gedeelte fout-negatieve meldingen. Dit betekent onder andere dat vragen of mensen vrijwillig in quarantaine gaan na een positieve melding een extra uitdaging is. Al helemaal voor mensen die bijvoorbeeld zelfstandige zijn, of echt niet vanuit huis kunnen werken. De D66-fractie heeft dan ook aangedrongen bij de minister op verbetering van de werking van de app.

Achterblijvend testbeleid

Daarmee samenhangend is het derde punt van zorg het gebrekkige testbeleid dat de werking van de app nu onder druk zet. Momenteel is het alleen toegestaan om te testen met klachten omdat de testcapaciteit zo beperkt is. Juist omdat de helft van de besmettingen plaatsvindt zonder of voordat er klachten ontstaan, zou de app in deze fase echt iets toevoegen, maar dan moet je je na een positieve melding van de app wel kunnen laten testen. Dit testbeleid zou de effectiviteit van de app vergroten en de negatieve maatschappelijke gevolgen beperken. D66 heeft er bij de minister dan ook aangedrongen om testen zonder klachten na een positieve notificatie ook mogelijk te maken. De Minister heeft toegezegd hier naartoe te werken.

Kijk hier het hele debat terug!