Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 mei 2020

Van drie regelingen naar één Wajongregeling

Wanneer je van jongs af aan een beperking hebt of tussen je 18e en 30e een handicap krijgt, zul je daar je hele leven mee te maken hebben zeker als je gaat studeren en wilt gaan werken. Je hebt dan recht op een Wajong-uitkering. Vandaag behandelt de Eerste Kamer een wetsvoorstel die 3 verschillende relingen, met zo’n 11 verschillende regimes wil terugbrengen naar 1 regeling voor alle Wajongers.

D66 Eerste Kamerlid Petra Stienen: ‘‘Voor de D66 fractie is het van belang om te benadrukken dat mensen in de Wajong het recht hebben om zo volledig mogelijk mee te doen en er bij te horen in onze samenleving. Dat is geen gunst maar een mensenrecht.’’

Complexiteit

D66 vindt dat deze harmonisatie van de Wajong voor het overgrote deel van de mensen in de Wajong een verbetering betekent en dat er voldoende garantie en compensatie is voor mensen die er onverhoopt op achteruit gaan. Er zijn momenteel ruim 60.000 mensen die nu arbeidsvermogen hebben, maar die niet mee kunnen doen, omdat ze bang zijn dat werken niet zal lonen. Het wegnemen van de complexe en onnodige regelingen door het aannemen van dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat deze Wajongers weer mee kunnen doen.

Uitvoering

Door de dreigende economische crisis naar aanleiding van de COVID-19-pandemie zullen veel banen waarschijnlijk op de tocht komen te staan. Dit kan de groep Wajongers nog harder raken dan andere werknemers. D66 heeft aandacht gevraagd voor het Corona-proof maken van de wet. Door de wet tijdig de evalueren kan in kaart worden gebracht wat het effect is van de COVID-19-pandemie op Wajongers. Dit zou kunnen betekenen dat de garantietermijn tijdig verlengd kan worden. De garantieregeling is een regeling waar Wajongers die hun baan verliezen een beroep op kunnen doen. Wanneer zij binnen een jaar een nieuwe baan vinden, dan behouden zij een aanvulling tot de laatst verkregen Wajong-uitkering.

Communicatie

D66 erkent de zorgen van verschillende belangengroepen over de eventuele negatieve effecten die de harmonisatie zou kunnen hebben. Mensen zouden erop achteruit kunnen gaan en in de media ontstond het beeld dat men nooit meer dan het sociaal minimum mocht verdienen. Deze beelden en zorgen heeft de regering in het debat weggenomen. De wet is erg complex; dit levert onduidelijkheid op over de hoogte van de Wajong-uitkering. D66 heeft aandacht gevraagd voor een helder en duidelijk communicatietraject en voor het tijdig beschikbaar stellen van de rekentool die meer inzicht geeft op het totale inkomen (uitkering en toeslagen).

Inzet van de D66 Eerste Kamerfractie:

  • D66 is bezorgd dat de Coronacrisis voor mensen in de Wajong extra hard zal aankomen. Daarom vindt D66 het van groot belang dat de staatssecretaris zo snel mogelijk inzicht krijgt in de arbeidsmarktpositie van Wajongers. Dank zij de motie van Stienen c.s. Is de staatssecretaris bereid om de crisisbestendigheid van de garantieregeling te versterken en indien nodig haar bevoegdheden in te zetten om de duur van de garantieregeling tijdelijk te verlengen.
  • Tijdige evaluatie van de wet. Zo kan de regering indien nodig bijsturen. De garantietermijn van de garantieregeling is momenteel 1 jaar. De uitkomsten van de evaluatie kunnen ervoor zorgen dat deze termijn tijdelijk wordt verlengd. Dit is mogelijk gemaakt door een motie die D66 samen met de ChristenUnie heeft ingediend.
  • De studieregeling moet al eerder in werking treden (voor 1 januari 2021). Zo kunnen studenten met een Wajong-uitkering die in september 2020 beginnen met hun studie of studenten die al zijn begonnen met een studie, al eerder gebruik maken van de studieregeling. Hiervoor heeft D66 samen met de ChristenUnie een motie ingediend.

Lees hier het hele debat terug.