Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 april 2020

Eerste Kamer stemt voor Noodpakket

De Eerste Kamer komt sinds 10 maart weer bijeen om te stemmen over het Noodpakket banen & economie. Wel in aangepaste vorm, met één woordvoerder per fractie en extra hygiënische maatregelen. Dit keer geen debat, maar een stemverklaring van iedere fractie. Fractievoorzitter Annelien Bredenoord voerde het woord.

 

D66 fractievoorzitter Annelien Bredenoord: ”mijn fractie vraagt extra aandacht voor groepen waar de nood wel erg hoog wordt, zoals kinderen in kwetsbare gezinnen, flexwerkers, studenten en mensen in de culturele sector. En voor andere landen waar mensen hard getroffen worden; in de Europese Unie en daarbuiten is onze solidariteit noodzakelijk.

Waardering voor alle Nederlanders

D66 heeft waardering voor alle Nederlanders, al dan niet in cruciale beroepen. Waardering voor de mensen die op dit moment in uitzonderlijke omstandigheden werken in onze gezondheidszorg, in de kinderopvang, in de supermarkten, docenten in alle onderwijslagen die omgeschakeld hebben naar online lessen, waardering voor alle thuiswerkers, en niet in de laatste plaats voor alle ouders die ineens thuiswerken en tegelijkertijd vader, moeder, juf, en meester voor hun kinderen zijn. Waardering ook voor de regering, die snel en vertrouwenwekkend gereageerd heeft op de verwachte economische en maatschappelijke gevolgen van de Covid-19 uitbraak door een noodpakket samen te stellen.

Dilemma  voor de Eerste Kamer fractie

De kerntaak van de Eerste Kamer is om de kwaliteit van wetgeving te toetsen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, dit zorgt voor een dilemma. De acute problemen waar veel mensen in Nederland in zijn gekomen door de Coronacrisis vragen om een snelle aanvaarding van deze wetsvoorstellen. Dat betekent echter wel dat dit op het huidige moment ten koste gaat van het uitvoeren van de kerntaak van de Eerste Kamer. Er wordt een enorm uitgavenpakket van de Rijksbegroting voorzien, daar zouden wij in normale tijden grondig met elkaar en de regering over gesproken hebben. D66 heeft de afweging gemaakt dat het politiek en maatschappelijk gezien van groot belang is om deze wetgeving snel en unaniem te omarmen. In een later stadium zal D66 de regering uitnodigen om in gesprek te gaan over de legitimiteit, verantwoording en consequenties van de gemaakte keuzes.

Een paar overwegingen om mee te geven aan het Kabinet

D66 heeft naast veel lof voor het kabinet ook nog een aantal overwegingen om mee te geven. Allereerst grijpen de crisismaatregelen diep in op onze persoonlijke vrijheden, iets dat velen van ons nooit eerder hebben meegemaakt. De maatregelen zijn nu gerechtvaardigd met het oog op solidariteit en de volksgezondheid, maar de legitimiteit zal elke dag weer afgewogen moeten worden. Daarnaast is het te vroeg om de huidige situatie te evalueren, maar vanuit de Toekomststoel, de lege stoel die in vergaderingen en besluitvorming de toekomst vertegenwoordigt, is het belangrijk dat we met de miljardenuitgaven die er nu plaatsvinden versneld de slag maken richting een circulaire economie: “flatten the curve” óók als het om de dreigende klimaatcrisis gaat.

D66 wenst de regering sterkte en wijsheid bij de vele uitdagingen waarvoor ze in de komende periode nog gesteld zal worden.

Lees hier  alle stemverklaringen terug!