Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 december 2019

Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Kolencentrales in Nederland stoten miljoenen tonnen aan CO2-uit. Daarmee zorgen ze voor opwarming van de aarde. Het is hoog tijd om stappen te zetten en de sluiting van kolencentrales op een eerlijke manier te regelen: er zijn genoeg mogelijkheden om schone energie op te wekken.

D66 senator Henk Pijlman: ” D66 Hecht eraan dat het principe de vervuiler betaalt ook hier wordt toegepast. Wij menen dat het niet onredelijk is dat ook in dit geval de vervuiling van het milieu in beginsel bij de vervuiler te leggen mits daarbij nodige zorgvuldigheid wordt betracht.”

Het klimaatakkoord van Parijs

Het is nu ruim 4 jaar geleden dat Nederland zich verbond aan het akkoord van Parijs. In het regeerakkoord van dit kabinet is opgenomen dat het kabinet in 2030 een CO2 reductie nastreeft van 49% ten opzichte van 1990. De doelstellingen zijn ambitieus, maar de werkelijkheid is weerbarstig. D66 wilt dat er eindelijk stappen worden gemaakt: geen woorden, maar daden.

Fair balance

De voorgenomen sluiting van de kolencentrales stuit op veel verzet en dat is begrijpelijk. D66 wilt dat er een eerlijke balans is tussen alle belangen. Dat is van groot belang voor het vestigingsklimaat van Nederland en een betrouwbare overheid. Niemand wilt in een land leven waar de overheid zomaar je onderneming stil kan zetten. Er moet sprake zijn van fair balance.

Stap vooruit

Het sluiten van de kolencentrales zorgt ervoor dat er een overgangstermijn komt van 10 jaar. Het is al sinds 2007 duidelijk voor iedereen dat onze energieopwekking in de toekomst CO2-neutraal moet zijn. Het is nu tijd om echte stappen te zetten: dit is de enige manier om op korte en middellange termijn tot een forse CO2 reductie te komen. Op een eerlijke manier. Voor iedereen. Dat doet dit voorstel.

Daarom zet D66 vandaag deze stap vooruit in de Eerste Kamer!