Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 21 mei 2019

De aarde is geen gebruiksartikel

Vandaag is de behandeling van het initiatiefvoorstel Klimaatwet in de Eerste Kamer. D66 heeft met acht andere partijen dit initiatiefvoorstel in 2016 ingediend en deze werd in 2018 aangenomen in de Tweede Kamer. Met de klimaatwet worden de doelstellingen voor het beperken van broeikasgassen wettelijk vastgelegd. 

De aarde kent perioden van opwarming en afkoeling die soms ingrijpende veranderingen voor landen, de natuur en bewoners met zich mee brachten. Maar nu is het anders. Sinds de industriële revolutie is de aarde wereldwijd al meer dan 1 graad opgewarmd . In Nederland zelfs 1.7 graad. De snelheid van de opwarming is ongekend. Dat is nieuw, aldus Henk Pijlman die namens de D66 Eerste Kamerfractie het woord voert.

D66 wil vanuit sociaal liberale beginselen streven naar een harmonieuze samenleving die rekening houdt met toekomstige generaties. De aarde is niet van ons en geen gebruiksartikel! In de discussie over klimaat en milieu dient niet het behoud, maar de aantasting van het milieu beargumenteerd te worden. Die omkering van denken: dat is de echte uitdaging waar we voor staan!

Nederland is een delta land, 60% van ons land is extreem gevoelig voor overstromingen. Onze steden, onze landbouwgronden, onze polders en industriegebieden bevinden zich grotendeels onder zeespiegel niveau. Eeuwen zijn we al bezig met ons beveiligen tegen het wassende water. Klimaatverandering betekent voor ons land een extra grote uitdaging, maar door de eeuwen heen hebben Nederlanders van bedreigingen ook kansen weten te maken. Ons watermanagement is een exportproduct. De wereld kan er nog veel aan hebben, ook als het gaat om de energietransitie. De noodzakelijk energietransitie kan innovaties en daarmee veel werk opleveren. Voor D66 is het een reden om gemaakte afspraken na te komen, klimaatbeleid te voeren en de energietransitie nu echt aan te pakken.