Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 14 mei 2019

D66 is voor eerlijke partneralimentatie

De Eerste Kamerfractie van D66 onderschrijft het uitgangspunt van het wetsvoorstel tot het verkorten van partneralimentatie en is van mening dat een kortere maximale alimentatieduur in de regel rechtvaardig is. Volgens Anita Vink, die het woord voert namens D66, is de balans tussen de alimentatieplichtig en alimentatiegerechtigde hierbij van groot belang. Bij de situaties waar de verkorte maximale termijn onrechtvaardig kan uitpakken zijn uitzonderingsgronden aangebracht in de wet. Waar nog sprake is van onredelijke of onbillijke situaties kan een beroep worden gedaan op de aangepaste hardheidsclausule. De fractie van D66 meent daarom dat met dit voorstel een rechtvaardigere duur van de partneralimentatie wordt bewerkstelligd, met oog voor kwetsbare groepen alimentatiegerechtigden, en staat daarom positief tegenover dit initiatiefvoorstel.

Idealiter is een huwelijk of een partnerschap geen reden om economische zelfstandigheid los te laten. Niet enkel bewuste keuzes, maar ook praktische zaken en maatschappelijke normen kunnen een rol spelen bij die afweging. De fractie van D66 is daarom verheugd dat er diverse stappen worden gezet om bijvoorbeeld zorgtaken binnen het gezin eerlijker te kunnen verdelen, zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van het partnerverlof. Maar D66 onderschrijft ook het blijven benadrukken van gedeeld kostwinnerschap en het belang van economische zelfstandigheid.