Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 april 2019

Draagt aandacht voor gender in buitenlands beleid bij aan meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen?

Draagt aandacht voor gender in buitenlands beleid bij aan meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen?

Hoorzitting bij Parlementaire Assemblee van Raad van Europa 9 april 2019.

In de voorjaarsbijeenkomst van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa vond een hoorzitting plaats voor het rapport Gender dimensions of Foreign Policy van D66 senator Petra Stienen. Tijdens deze hoorzitting gaven de Zweedse Ambassadeur Torbjörn Haak en de Nederlandse expert Laila Aitbaali van het genderplatform Wo=men hun visie op het belang van gender in buitenlands beleid.

Petra Stienen gaf zelf na afloop van de hoorzitting het volgende commentaar:

Jaarlijks brengt het Wereld Economisch Forum (WEF) een rapport uit over gendergelijkheid in de wereld. Uit dit rapport blijkt dat er wereldwijd een echt kloof is tussen de toegang voor mannen en vrouwen op verschillende terreinen. Of we nu ouders, leraren, diplomaten of politici zijn, iedereen wil dat jongens en meisjes gelijke toegang hebben tot gezondheidszorg, onderwijs, de arbeidsmarkt en politieke representatie. We zien in het WEF rapport dat dit niet het geval is. IJsland is nummer één op de lijst,  Nederland staat pas op nummer 27. Als we het doel van gelijkheid willen halen moet er dus nog veel gebeuren. Gelijkheid maakt het leven voor iedereen beter, daar zijn we het allemaal over eens. Daarom is de hoofdvraag van het rapport is: Draagt aandacht voor gender in buitenlands beleid, of anders gezegd feministisch buitenlands beleid bij aan de gelijkheid, of niet?

Het begrip gender betekent overigens niet alleen aandacht voor vrouwen en meisjes. Het betekent gelijke toegang en gelijkheid voor iedereen. Ik wil in het rapport ook kijken naar een ander aspect van gelijkheid. Bijvoorbeeld naar de manier waarop mannen en jongens in conflictgebieden worden behandeld. Gedwongen dienstplicht en geseksualiseerde vormen van geweld tegen mannen en jongens spelen hier een negatieve rol. Hier is nog veel te weinig aandacht voor.

Samen met het team binnen de Raad van Europa gaan we in gesprek met vertegenwoordigers van bijvoorbeeld Frankrijk, Spanje, Canada en Marokko. Tevens gaan we op werkbezoek naar Zweden, één van de pioniers op het gebied van feministisch buitenlands beleid. We zullen ook met NGOs afspreken. We willen kijken of onze eigen aannames kloppen en of we lessen kunnen leren of aandacht voor gender in buitenlands beleid daadwerkelijk leidt tot verbetering van gelijjkheid tussen vrouwen en mannen.