Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 12 januari 2019

Concept-kandidatenlijst Eerste Kamer bekend

Een inhoudelijk sterk, complementair en toekomstgericht team. Dat zag de adviescommissie voor de lijst voor de Eerste Kamer als haar opdracht.

In ons advies komt dat teamverband tot uiting: een fractie die gezamenlijk maximaal de idealen van D66 in de senaat weet te realiseren. Er is gekeken naar een evenwichtige delegatie van vrouwen en mannen. D66-ers met diverse achtergronden, competenties en ervaringen; die inhoudelijk alle beleidsterreinen afdekken. Van Financiën tot Staats- en Bestuursrecht en van Onderwijs tot Europese zaken en Energiebeleid. Bij de top van de lijst hebben we met het oog op de continuïteit in 2023 een evenwicht gezocht van vernieuwing en ervaring. De top-10 kent vijf nieuwe kandidaten waarbij we ook aandacht hebben besteed aan regionale vertegenwoordiging.

We kijken met gepaste trots naar al onze kandidaten. Stuk voor stuk echte D66’ers met een enorme gedrevenheid voor onze idealen in de politiek. Wij presenteren vol overtuiging deze volgorde van de lijst, omdat dit het meest evenwichtige team naar de Eerste Kamer zal brengen.

Leden van D66 konden zich tot begin december kandideren. Dit deden 57 kandidaten. Zoals bekend kent de Eerste Kamer 75 leden en was de opdracht een D66 advieslijst met 25 kandidaten samen te stellen. Na een selectie op basis van brieven, CV’s en het kandidaatstellingsformulier hebben we 34 aspirant kandidaten uitgenodigd voor een eerste gesprek. In een aantal gevallen volgde een tweede gesprek met de commissie. Met alle kandidaten werd uitgebreid stilgestaan bij drijfveren, achtergrond, ervaring en hun rol in het team en richting afdelingen en leden.

Van het grootste gedeelte van de top-10 kandidaten hebben we ook referenties gecheckt. Op basis van al deze informatie hebben de lijsttrekker Annelien Bredenoord en partijvoorzitter Anne-Marie Spierings, daarbij geadviseerd door de overige leden van de lijstadviescommissie, op maandag 7 januari het advies vastgesteld met in hun ogen het beste team voor D66 in de Eerste Kamer.

Het lijstadvies betreft de posities tussen de lijsttrekker en nummer 25. De lijsttrekker is eerder door u gekozen en is Annelien Bredenoord. Desgewenst kunt u nog kandidaten toevoegen uit de lijst met overige D66 kandidaten.

D66-leden kunnen vanaf 24 januari 2019 tot en met 5 februari, 12.00 uur hun stem over het lijstadvies uitbrengen.

Namens de Lijstadviescommissie,

Annelien Bredenoord
Lijsttrekker Eerste Kamer 2019

Anne-Marie Spierings
Partijvoorzitter

Dit is de advieslijst voor de Eerste Kamerverkiezingen

 1. Annelien Bredenoord
 2. Backer, Joris
 3. Huffelen, Alexandra van
 4. Bruijn, Tom de
 5. Stienen, Petra
 6. Pijlman, Henk
 7. Dittrich, Boris
 8. Voort, Peter van der
 9. Schnabel, Paul
 10. Moonen, Carla
 11. Elion-Valter, Carinne
 12. Kronenburg, Ed
 13. Werker, Bas
 14. Sanders, Mark
 15. Bolte, John
 16. Meuwese, Anne
 17. Aerdts, Willemijn
 18. Karssen, Aart
 19. Breitbarth, Paul
 20. Kocken, Boris
 21. Engels, Jan
 22. Sluijs, Jan-Koen
 23. Dekker-Groen, Agaath
 24. Wijbenga, Anneke
 25. Hageman, Jeroen

Lijstadviescommissie

Annelien Bredenoord
Anne-Marie Spierings
Letty Demmers
Winnie Sorgdrager
Robert Strijk