Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 december 2018

Toon ambitie bij de energietransitie

Henk Pijlman wil dat er tempo wordt gemaakt van de energietransitie. In het debat over de hoogte van de tarieven voor de Wet opslag duurzame energie  benadrukt Pijlman ook het belang van goede communicatie over de kosten van de energietransitie. “Het kabinet en de politiek staan voor de opgave, juist bij de energietransitie, duidelijk te maken dat de lastenverdeling eerlijk en rechtvaardig wordt en de lasten niet bij de zwakste inkomensgroepen terecht komen!”

Lees hier de inbreng van Henk Pijlman terug. 

“Voorzitter,

De wet opslag duurzame energie is in 2013 ingevoerd door het kabinet Rutte-Asscher. Het vult de kas voor de SDE+ regeling waaruit wij initiatieven voor duurzame energie kunnen betalen. Hoe noodzakelijk dat is blijkt wel uit de behaalde resultaten tot dusver. Die zijn nog steeds weinig indrukwekkend. Op het gebied van duurzame energie loopt Nederland hopeloos achter. Om de doelstellingen 2030 te halen moet er nog buitengewoon veel gebeuren.

Voorzitter,

De regering wil de tarieven Ode voor 2019 verhogen. Dat lijkt logisch in het licht van de noodzakelijke investeringen, maar tegelijkertijd zien wij oplopende reserveringen voor dit doel. SDE+ raakt zijn gelden niet kwijt. Kan de minister ons inzicht geven, globaal, van de verplichtingen die inmiddels zijn aangegaan en van de reserveringen voor investeringen van projecten die het komend jaar van start zullen gaan? Laten we tempo maken!

Voorzitter,

Toen deze regeling in 2013 van start ging is een kostenverdeling afgesproken die nog steeds van kracht is. Ongeveer 50% van de kosten worden betaald door de burgers en 50% door de bedrijven. Het is de afweging tussen lastenverzwaring voor het bedrijfsleven en behoud koopkracht voor de huishoudens. Het vorige kabinet mag dit zo bepaald hebben, maar de vraag is of dit systeem nog houdbaar is.

De vervuiler betaalt, dat is en blijft voor de D66-fractie het meest voor de hand liggende uitgangspunt voor de energietransitie. In het Ode-systeem betalen huishoudens relatief veel meer CO2-belasting dan bedrijven. Het kabinet heeft veel oog voor de concurrentiepositie van de energiebedrijven en de industrie maar in alle landen gaat het om dezelfde problematiek. Welke stappen onderneemt het kabinet in Europa op dit gebied om de maatregelen op elkaar af te stemmen? Laat het helder zijn dat de energietransitie voor een ieder inzichtelijk, transparant en  eerlijk dient te zijn.

Het is goed om in dat verband het systeem van Ode tegen het licht te houden en het huidige systeem af te wegen in het totaal van maatregelen die het kabinet volgend jaar moet nemen om de doelstellingen energietransitie te halen en de kosten eerlijk te verdelen. Kan het kabinet een dergelijke evaluatie toezeggen en ons toe doen komen? Voor ons is het erg belangrijk dat de communicatie naar de burgers toe over de kosten energietransitie glashelder zijn. Het moet voor een ieder inzichtelijk zijn hoe de lasten worden verdeeld zodat miscommunicatie wordt voorkomen.

Lage inkomens worden voor de extra kosten Ode gecompenseerd in de koopkracht voorstellen van het kabinet die vandaag hier ook voorliggen, maar voor de gemiddelde Nederlanders is één en ander weinig inzichtelijk. Dat moet anders. Zet daarbij ook nieuwe communicatieve middelen in! Het kabinet en de politiek staan voor de opgave, juist bij de energietransitie, duidelijk te maken dat de lastenverdeling eerlijk en rechtvaardig wordt en de lasten niet bij de zwakste inkomensgroepen terecht komen!

Voorzitter,

Bij de energietransitie is voor de D66-fractie het uitgangspunt dat de energietransitie nooit mag leiden tot een extra tweedeling in de samenleving en dat de industrie zal moeten betalen voor de Co2-uitstoot. Dat geeft de prikkels om met innovatieve maatregelen te komen die de Co2-uitstoot drastisch verlagen. Ook willen we dat de sociale huurwoningen als eerste duurzaam worden gemaakt. Die bewoners mogen profiteren van de transitie en de lagere kosten. We zullen de energietransitiemaatregelen aan die doelstellingen toetsen.

Voorzitter,

We zien met belangstelling de antwoorden van de minister tegemoet.”