Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 december 2018

Stemmen vanuit het buitenland wordt eenvoudiger

Je stem uitbrengen vanuit het buitenland wordt een stuk eenvoudiger.  Vandaag stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren van D66-minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Zo wordt nu geregeld dat ook andere enveloppen dan de toegezonden oranje retourenveloppe gebruikt mogen worden voor het verzenden van stemmen naar het briefstembureau. Verder kunnen er nu ook briefstembureaus in grensgemeenten in Nederland worden geinstalleerd. Hierdoor kunnen Nederlanders die over de grens wonen hun briefstem afgeven bij die gemeente. Ten slotte is met de Wijzigingswet het gebruik van de lijst van personen die per brief mogen stemmen en de eis om bepaalde stukken per diplomatieke post te verzenden vervallen.

Het wetsvoorstel werd afgedaan als hamerstuk.